O projekcie

Od stycznia 2013 roku Fundacja Drabina Rozwoju rozpoczęła pracę nad projektem „Aktywne Łącza – Multimedialny System Ekspercki”. Projekt skierowany jest do osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym – zarówno w placówkach przedszkolnych jak i punktach opieki nad dziećmi, świetlicach czy klubach.

Główną ideą jest upowszechnienie w tym środowisku zawodowym idei flexicurity, a tym samym wspomaganie rozwoju zawodowego i zdolności do bycia zatrudnionym. Chcąc dotrzeć z tą koncepcją bezpośrednio do pracowników i pracodawców, projekt wykorzystuje multimedialne środki przekazu i proponuje rozwiązania możliwe do bezpośredniego zastosowania także w obecnej sytuacji rynkowej.

Projekt skupia się na rozwijaniu umiejętności samokształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych i promowaniu strategii uczenia się przez całe życie, czyli narzędzi ułatwiających dynamiczne radzenie sobie ze zmianami rynkowymi i środowiska pracy. Świadomość istniejących form i warunków zatrudnienia, możliwości ich wykorzystania, a także umiejętność organizacji własnej pracy, pozwala znajdywać rozwiązania dostosowane do własnych możliwości, godzące życie zawodowe z prywatnym i rodzinnym.

W ramach projektu wypracowany został autorski model wdrażania idei flexicurity w zawodach wychowawczych i opiekuńczych, opisany szczegółowo w Wytycznych, a także przedstawiony w artykułach.

Wdrożenie modelu wykorzystuje nowatorski Multimedialny System Ekspercki ‘Aktywne Łącza’, który integruje wsparcie doradcze, rozwojowe i narzędziowe. Wyposażony on został w następujące elementy:

  • moduł doradczy – pozwalający w rozmowie z wirtualnym doradcą na zdefiniowanie problemów i uzyskanie proponowanych rozwiązań
  • moduł e-szkoleń – obecnie zawierający 6 kursów oraz system udostępniania nowych e-szkoleń
  • baza artykułów metodycznych i specjalistycznych
  • baza narzędzi dydaktycznych zawierająca
  • multimedialne bajki zgodne z zasadami bajkoterapii, dedykowane rozwiązaniu różnych problemów psychologicznych i społecznych dzieci
  • zestawy materiałów dydaktycznych do pracy z dziećmi
  • rozgrywki komputerowe (mini-gry)
  • moduł rozwijania kompetencji psychoedukacyjnych.

Dostęp do  wszystkich modułów i materiałów w nich udostępnianych uwarunkowany jest ukończeniem czterech szkoleń obligatoryjnych, w tym kursu narzędziowego, pozwalającego efektywnie korzystać z systemu eksperckiego..

Szczegółowe zasady korzystania z rozwiązania opisane zostały w Instrukcji oraz Szkoleniu narzędziowym.